3 Oferta

Tworzymy skuteczne szkolenia e-learningowe dostosowane do potrzeb naszych klientów. Nasze doświadczenia pozwalają na trafne rozpoznanie oczekiwań klientów i elastyczne dostosowanie proponowanych rozwiązań do ich wymagań merytorycznych, możliwości czasowych i budżetowych oraz istniejącej infrastruktury.

Dostarczamy rozwiązań dla e-learningu na każdym etapie procesu wdrożenia ― w systemie od A do Z ― od analizy potrzeb do zamknięcia procesu szkoleniowego raportem ewaluacyjnym.